Man måste leta...Man måste leta
efter de tomma platserna
i tid och rum,
där tankarna
kan veckla ut sina vingar.
Ur: Stillsamheter, Anne Swärd 

Ordspråk & Tankar | | Kommentera |
Upp